Přesunout nahoru
ne 12. 9. 2021, 10:00
ENG
HCUP
ne 12. 9. 2021, 13:00
MUNI
BDB
pá 17. 9. 2021, 11:30
BDB
ENG
so 18. 9. 2021, 17:45
NWU
UKP
ne 19. 9. 2021, 14:00
MUNI
HCUP
po 20. 9. 2021, 18:00
AKA
RUP
ne 26. 9. 2021, 10:00
BOO
CAV
po 27. 9. 2021, 09:00
BDB
CAV
po 27. 9. 2021, 17:00
HCUP
UKP
st 29. 9. 2021, 19:30
AKA
BOO
st 29. 9. 2021, 20:00
MUNI
NWU
ne 3. 10. 2021, 09:00
ENG
RUP
po 4. 10. 2021, 18:00
RUP
HCUP
po 4. 10. 2021, 18:15
NWU
BDB

Soutěž pro studenty uměleckých vysokých škol na vytvoření sportovní trofeje pro vítěze Univerzitní ligy ledního hokeje Poháru Jana Palacha

1. Zadání soutěže

Zadáním soutěže je zpracování ideového výtvarného návrhu sportovní trofeje pro vítěze Univerzitní ligy ledního hokeje Poháru Jana Palacha.


Technické požadavky:

 • Velikost trofeje by měla být v intervalu mezi 0,7m - 1,5m
 • Preferovaná podoba trofeje je forma „poháru“, ale není podmínkou
 • Trofej by měla obsahovat podstavec, na který je možno umísťovat štítky se jmény vítězů s možností ho do budoucna rozšiřovat
 • Výtvarné řešení by mělo odkazovat na odkaz osobnosti Jana Palacha
 • Preferujeme trvanlivé materiály odolné vůči poškození

2. Účel a poslání soutěže

Účelem a posláním soutěže je vytvořit umělecké dílo, které bude odkazovat na památku Jana Palacha jako studenta, který obětoval svůj život na protest proti potlačování svobod a pasivnímu přístupu veřejnosti k okupaci naší země. Trofej získá tým, který zvítězí ve finále play off - české dlouhodobé soutěže univerzitních týmů v ledním hokeji. O trofej budou bojovat studenti českých vysokých škol, a proto chceme, aby i tvůrci této trofeje byli studenti, kteří se uměním zabývají. 

3. Závazné podmínky soutěže

 • Soutěžící může předložit jakýkoliv počet návrhů.
 • Realizace díla nesmí překročit 50. 000,- Kč celkových nákladů (částka bez DPH).

4. Odevzdání návrhů

Soutěžní práce budou zaslány poštou nebo předány osobně na adrese Síň slávy českého hokeje, Galerie Harfa, Českomoravská, 190 00 Praha 9. Zalepenou obálku viditelně označte nápisem: „POHÁR JANA PALACHA“.

5. Obsah soutěžního návrhu

 • Soutěžní návrh musí obsahovat textovou část, grafickou část a vizualizaci. Průvodní zpráva o formátu A4 musí obsahovat zdůvodnění ideového záměru díla, volbu materiálu, stručný technický a konstrukční popis a přibližnou kalkulaci realizace včetně uvedení zvoleného materiálu.
 • Grafická část návrhu musí být zpracovaná na formátu A3 a bude obsahovat samotný návrh díla.

6. Kritéria hodnocení

Estetická hodnota, originalita, propojení odkazů Jana Palacha pro současnou generaci studentů, celkový dojem z trofeje při předávání, technická a časová možnost realizovatelnosti.

7. Složení poroty:

 • PeaDr. Ivana Ertlová, předsedkyně České asociace univerzitního sportu
 • Dominik Hašek – olympijský vítěz a hokejová legenda
 • JUDr. Tomáš Král – předseda Českého svazu ledního hokeje
 • Prof. Ing. Hana Machková, CSc. - rektorka Vysoké školy ekonomické
 • Jana Obermajerová - předsedkyně představenstva BPA Sport marketing
 • Doc. MgA. Tomáš Vaněk - rektor Akademie výtvarných umění
 • Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA - rektor Univerzity Karlovy


8. Ceny

 •  1. místo: 10. 000,- Kč a možnost realizace díla
 •  2. místo: 5. 000,- Kč
 •  3. místo: 2. 000,- Kč

9. Základní termíny soutěže

Vyhlášení soutěže 1.10. 2019

Uzávěrka odevzdání soutěžních návrhů do 30. 11. 2019

Vyhlášení výsledků soutěže a předání cen do 20.12 2019

Realizace díla do 28.2 2019

Slavnostní představení díla do 15.3 2020

10. Autorská práva soutěžících

Autoři soutěžních návrhů si podrží svá autorská práva, mohou své soutěžní návrhy publikovat a používat pro vlastní prezentaci. Autoři těchto návrhů udělují vyhlašovateli souhlas užít jejich autorská díla pro prezentační a realizační účely vyhlašovatele. Autor vítězného soutěžního návrhu bude mít možnost realizovat společně s vyhlašovatelem (investorem) jeho dílo a bude mít právo své dílo viditelně označit autorskou značkou či podpisem. 

Užití autorského díla pro jiné účely, než byly uvedeny v těchto soutěžních podmínkách, je vázáno na výslovné svolení autorů.